Müdür

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN
Yüksekokul Müdürü
E-Posta: ksahin@omu.edu.tr

                                                                                                                                                                                                                                                              
ÖZGEÇMİŞ

      1965 yılında Vezirköprü’de (Samsun) doğdu.  İlk ve Orta öğrenimini Vezirköprü’de tamamladı.  1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümüne kaydoldu. 1987 yılı Haziran ayında mezun oldu.  1987-1992 yılları arasında Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Coğrafya Öğretmenliği Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak naklen atandı.  1994 yılında “Vezirköprü Yöresinin Zirai Faaliyetleriyle İklim Koşulları Arasındaki İlişkiler” adlı teziyle yüksek Lisansı; 1997 yılında ise “Vezirköprü Yöresi ve Yakın Çevresinde Uygulamalı Fiziki Coğrafya Araştırmaları” başlıklı teziyleDoktora programından mezun oldu. 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2005 yılında Doçent;  2010 yılında ise Profesör ünvanı aldı.
     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Erasmus-Soktates Koordinatörlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Turizm Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği,  Proje Değerlendirme Kurulu Üyeliği (PDK),  Dekan Yardımcılığı, Orman ve Çevre Müdürlüğü Danışma Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2017 yılı Ocak ayından itibaren Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görevini yürütmektedir. 
     Prof. Dr. Kemalettin Şahin’in Coğrafya Bilimi alanında Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makale ve bildirileri bulunmaktadır.